Kvalitetscertifikat

För att visa att ett företag drivs hållbart ur miljöperspektiv, krävs certifikat. Verdel förfogar över tre certifikat: MPS Florimark Trade, Fairtrade och EU:s ekomärkning.
 
MPS Florimark Trade är ett certifikat som visar att företaget uppfyller kraven i Floriculture Sustainability Initiative och Royal FloraHolland. Denna märkning är ett bevis på att ett företaget är transparent. På Verdel är man öppen och ärlig om både handel och produktion.
 
Fairtrade är en märkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Odlaren/personalen ska tjäna tillräckligt för att kunna täcka alla kostnader och underhålla sina familjer. Genom att handla med Fairtrade-produkter främjar Verdel hållbar produktion. 

Verdel har också EU:s ekomärkning. Denna märkning visar att Verdel kan handla med ekologiskt odlade blommor/växter. Ekologisk odling innebär att inga skadliga bekämpningsmedel tillämpas. Istället används biologisk bekämpning och naturliga gödselmedel.