CSR hos Verdel

Miljövänlig kedja
Vi bidrar också till en renare miljö genom att t.ex. exportera våra växter och blommor i lastbilar med de lägsta CO2 utsläppen, spara regnvatten och genom att vara smarta med elektricitet. Eftersom vi tycker att detta är viktigt, har vi 2017 anslutit oss till The Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Vår gemensamma ambition är att år 2020, producera och sälja 90% av blommor och växter på ett hållbart sätt.

Ekologiskt certifierat
Verdel är också nyligen ekologiskt certifierat. För att som handelsföretag kunna sälja ekologiska blommor och växter från odlaren till kunden, måste denna del i processen också ske enligt de ekologiska riktlinjerna. Vi kan nu ge ekologiska odlare en plattform och på så sätt låta flera konsumenter bekanta sig med ekologiska blommor och växter.

Välgörenhetsarbete i Afrika
Officiella bedömningar säger att ca. 40,000 barn är uteliggare på Kenias gator. Verdel stöttar därför Navaisha Children Shelter i staden Naivasha, nordväst om Nairobi. Där får hemlösa barn ett hem och undervisning, och 100% av alla fonder som har bildats går till härbärget. Läs mer om Naivasha Children Foundation.