MVO bij Verdel

Milieuvriendelijke keten
Wij dragen ons steentje bij als het gaat om milieuvriendelijk werken, bijv. door onze bloemen en planten te exporteren in vrachtauto's met een lage CO2 uitstoot, door regenwater op te vangen en zuinig om te gaan met elektriciteit. Omdat wij dit belangrijk vinden, hebben wij ons in 2017 aangesloten bij The Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Met als gezamenlijke ambitie om in 2020, 90% van de bloemen en planten duurzaam te produceren en verkopen.

Biologisch gecertificeerd
Sinds kort is Verdel ook biologisch gecertificeerd. Om als handelsbedrijf biologische bloemen en planten te kunnen verhandelen van de kweker naar de klant, moet dit stukje in het proces ook volgens de biologische richtlijnen gaan. Nu kunnen we biologische kwekers een platform geven en op deze manier meer consumenten kennis laten maken met biologische bloemen en planten.

Stichting in Afrika
Volgens officiële cijfers zijn er in heel Kenia minstens 40.000 kinderen die op straat leven. Daarom steunt Verdel het Naivasha Kindertehuis in Naivasha, ten noordwesten van Nairobi. Hier krijgen kinderen die anders dakloos zouden zijn, onderdak en een opleiding. 100% van de inkomsten van de stichting gaat naar het weeshuis. Hier kunt u meer lezen over de Naivasha Children Foundation.