MVO bij Verdel

Milieuvriendelijke keten


In 2016 hebben 197 landen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het doel van dit akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken onder 2 graden Celsius.

De Nederlandse overheid heeft verschillende doelen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Zo wil de overheid in 2030 49% minder CO2 uitstoot hebben als in 1990. In 2050 moet de CO2 uitstoot 95% zijn in verhouding met 1990. Ook wil de overheid dat in 2030 minimaal 27% van de opgewekte energie bestaat uit duurzame energie.

Omdat Verdel duurzaamheid belangrijk vindt, hebben wij ons in 2017 aangesloten bij The Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Met als gezamenlijke ambitie om in 2025, 90% van de bloemen en planten duurzaam in te kopen. Hiernaast heeft het FSI ook de ambitie om de CO2 uitstoot van de sierteelt te verminderen, het gat tussen rijk en arm te verkleinen en om de keten te maken transparant te maken.  

Om als kweker duurzaam te worden gezien heeft het FSI een "basket" ontwikkeld met daarin de certificaten die nodig zijn om als duurzaam gezien te worden. Voor niet risico landen is het verplicht om een certificaat van de GAP en Environment pilaar te hebben. Voor risicolanden (volgens de Amfori lijst) is een certificaat van de Social pilaar ook verplicht. Vanaf 2023 is het ook verplicht voor niet-risico landen om over een certificaat van de Social pilaar te beschikken.

 

Wij dragen ons steentje bij als het gaat om milieuvriendelijk werken, bijv. door een deel van onze bloemen Fairtrade te verhandelen onze bloemen en planten te exporteren in vrachtauto's met een lage CO2 uitstoot (Euro 6 norm), door regenwater op te vangen, bewust te zijn met afval en zuinig om te gaan met elektriciteit. Dit sluit aan bij acht doelen van de onderstaande Sustainable Development Goals (SDGs) vastgesteld door de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkeling in de wereld te bevorderen.

Het duurzaamheidsbeleid van Verdel sluit aan bij de volgende SDGs:

Verdel beschikt over een Fairtrade certificaat. Met dit certificaat bevorderd Verdel een “eerlijke” prijs voor de producenten van bloemen en planten. Vooral in ontwikkelingslanden zoals Kenia en Ethiopië is het een groot verschil als kwekers en arbeiders een “eerlijke” prijs voor hun producten krijgen. Hiermee zorgt Verdel dat er minder armoede is in de wereld.

Als lid van het FSI heeft Verdel het doel om in 2025 90% van de handel en productie duurzaam te hebben. Verdel probeert dit te waarborgen door vooral bloemen en planten te kopen van gecertifieerde kwekers. Daarnaast stimuleert Verdel niet-gecertificeerde kwekers om gecertificeerd te worden. Door het verhogen van gecertificeerde bloemen en planten wordt duurzame productie bevorderd. Dit houdt in dat er minder (of geen) schadelijke bestrijdingsmiddelen worden toegepast en schonere energie wordt gebruikt voor de productie van deze bloemen/planten. Land, dier en mens profiteren hiervan.

Verdel heeft geïnvesteerd in groene energie en heeft o.a. zonnepanelen geïnstalleerd waarmee energie wordt opgewerkt en er wordt ook regenwater opgevangen. Verdel bevordert hiermee het gebruik van “groene” energie. Dit is energie dat bestaat uit natuurlijke bronnen die nooit opraken. Daarnaast rijden vrachtwagens van Verdel in trucks met een lage CO2 uitstoot (Euro 6 norm).