Disclaimer

Geen garantie

Deze website wordt verstrekt zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Verdel Bloemenexport B.V. geeft geen garantie met betrekking tot deze website of de aanwezige informatie en gebruikte materialen voor deze website.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van de vorige paragraaf, garandeert Verdel Bloemenexport B.V. niet dat:
- De website (continu) beschikbaar is; of
- Dat de informatie op de website compleet, waar, nauwkeurig of niet misleidend is. Verdel is niet aansprakelijk voor eventuele typfouten of eventuele foutieve prijzen en behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijden aan te passen.    

Beperkte aansprakelijkheid

Verdel Bloemenexport B.V. is niet aansprakelijk voor u (al dan niet onder de wet onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, het gebruik maken van, of anderszins in verband met, de website:
- is die hoedanigheid, dat de website gratis te gebruiken is, voor geleden verliezen;
- voor elke vorm van direct, speciaal of verlies als gevolg van; of
- voor elke vorm van bedrijfsverlies, verlies van inkomsten, inkomen, winsten of verwachte opbrengsten het verlies van contracten of zakenrelaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies van of corrupt omgaan met informatie of gegevens.

De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook in gevallen waar Verdel Bloemenexport B.V. expliciet geïnformeerd is of potentiële verliezen.

Uitzonderingen

Geen van de punten in deze disclaimer vrijwaart Verdel van wettelijke garanties die niet mogen worden weggelaten of gelimiteerd. Niets van deze website disclaimer kan Verdel Bloemenexport B.V. vrijwaarden van aansprakelijkheid als het gaat om:
- dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door Verdel Bloemenexport B.V.’s
- nalatigheidfraude of valse voorwendselen door Verdel Bloemenexport B.V.; of
- zaken die wettelijk gezien niet mogen worden uitgesloten of gelimiteerd of wanneer poging wordt gedaan deze uit te sluiten of te limiteren als het gaat om aansprakelijkheid

Redelijkheid

Door gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid in de website disclaimer redelijk zijn. Wanneer u het bovengenoemde niet redelijk vindt, wordt het aangeraden om deze website niet te gebruiken.

Derden

U accepteert dat, als een gelimiteerde aansprakelijke entiteit, Verdel Bloemenexport B.V. er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn (staf)medewerkers te beperken. U verklaart geen persoonlijke claim in te dienen tegen Verdel Bloemenexport (staf)medewerkers als het gaat om verliezen geleden door het gebruiken van deze website.


Zonder het bovenstaande te beperken, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid zoals genoemd in deze website disclaimer, Verdel Bloemenexport B.V. (staf)medewerkers, agenten, werkmaatschappijen, opvolgers rechtverkrijgenden en onderaannemers als ook de onderneming zelf, beschermt.

Afdwingbare bepalingen

Als één van de voorzieningen in deze website disclaimer is of wordt gevonden, onuitvoerbaar onder de geldende wet, zal dit de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze website disclaimer niet beïnvloeden.

Algemene voorwaarden

Al onze offertes, aanbiedingen en andere berichten zijn vertrouwelijk en op de uitvoering ervan zijn de Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten (VGB) van toepassing.

Credit

Dit document is gemaakt met een Contractology template. Dit template is beschikbaar/ kunt u vinden op: http://www.contractology.com.
 

Dit document is vertaald van de Engelse officiële disclaimer. Aan vertaal-of typfouten kunnen geen rechten worden ontleend.