CSR hos Verdel

Virksomhedsansvar hos Verdel

Miljøvenlig kæde

I 2016 underskrev 197 lande Paris-klimaaftalen. Denne aftale har til formål at minimere den globale opvarmning til 2 grader celsius. Den hollandske regering har sat sig flere mål for at opfylde Paris-klimaaftalen. For eksempel ønsker regeringen at reducere CO2-udledningen i 1990 med 49 % inden 2030. I 2050 skal CO2-udledningen være 95 % mindre end 1990-niveauet. Regeringen ønsker også, at mindst 27 % af energien, der produceres i 2030, skal bestå af bæredygtig energi Da Verdel lægger stor vægt på bæredygtighed, sluttede vi os til The Floriculture Sustainability Initiative (FSI) i 2017, som har ambitionen om at købe 90 % af blomster og planter bæredygtigt i 2025. Derudover har FSI ambitionen om at reducere CO2-emissioner fra blomsterdyrkning, indsnævre kløften mellem rig og fattig og gøre kæden mere gennemsigtig. For at avlere kan betragtes som bæredygtige, har FSI udviklet en såkaldt kurve, som indeholder de certifikater, der kræves for at blive betragtet som bæredygtige. Ikke-risikolande anses for at have et certifikat fra søjlerne GAP og Miljø. For risikolande (ifølge Amfori-listen) er et certifikat fra den sociale søjle også obligatorisk. Fra 2023 vil ikke-risikolande også være forpligtet til at have et certifikat fra den sociale søjle.

 

Vi tager ansvar, når det kommer til at arbejde på en miljøvenlig måde, for eksempel ved at handle en del af vores blomster ud fra Fairtrade-principperne, ved at transportere vores blomster og planter i lastbiler med lav CO2-udledning (Euro 6-standarden) , ved at opfange regnvand, ved at håndtere affaldet ansvarligt og ved at spare på elforbruget. Dette er i overensstemmelse med de otte bæredygtige udviklingsmål (SDG), som FN har sat for at fremme global bæredygtig udvikling.

Verdels bæredygtighedspolitik i overensstemmelse med følgende SDG'er

Verdel har et Fairtrade certifikat. Med dette certifikat fremmer Verdel en 'fair' pris for avlerne af blomster og planter. Især i udviklingslande som Kenya og Etiopien betyder en fair produktpris en enorm forskel for avlere og arbejdere. På den måde gør Verdel sit for at mindske fattigdommen i verden.

Som FSI-medlem har Verdel et mål om at gøre 90 % af sin handel og produktion bæredygtig i 2025. Det ønsker Verdel at sikre ved at købe blomster og planter fra især certificerede avlere. Derudover opfordrer Verdel ikke-certificerede avlere til at blive certificeret. Bæredygtig produktion fremmes med opmuntring af handel med certificerede blomster og planter. Dette omfatter også, at der bruges færre (eller ingen) skadelige herbicider og pesticider, og at der bruges renere energi i produktionen af disse blomster og planter til gavn for jord, dyr og mennesker.

Verdel har investeret i grøn energi. For eksempel har Verdel installeret solpaneler til at generere energi, og regnvand opsamles. Sådan fremmer Verdel brugen af grøn energi – energi fra naturlige, vedvarende kilder. Desuden har Verdel-lastbiler et lavt CO2-udslip (Euro 6-standard).