Disclaimer

Ingen garanti 

Denne hjemmeside præsenteres “som den er” uden forbehold eller garantier - udtalte eller indforståede. Verdel Bloemenexport B.V. udsteder ingen garantier eller løfter i forbindelse med denne hjemmeside eller informationer eller materialer på denne hjemmeside.
Uafhængigt af den foregående information, kan Verdel Bloemenexport B.V. ikke garantere at:
- Denne hjemmeside altid er fuldt eller delvisttil gængelig; eller
- Denne hjemmesiders informationer er komplette, sande, præcise eller ikke-vildledende. Der tages forbehold for indtastningsfejl og forkerte priser, og Verdel forbeholder sig retten til altid at kunne ændre priserne.

Ansvarsbegrænsninger

Verdel Bloemenexport B.V. fraskriver sig ansvaret overfor brugeren (mht samtlige love) i relation til hjemmesidens indhold, brug af hjemmesiden og alle andre relationer til hjemmesiden:  
- I den udstrækning at hjemmesiden udbydes gratis tages ikke ansvar for eventuelle tab;
- For alle indirekte, særlige eller direkte tab; eller
- For alle forretningstab, tab i omsætning, tab af omdømme eller goodwill, eller tab eller manipulation af information eller data. 

Disse ansvarsfraskrivelser gælder selv, hvis Verdel Bloemenexport B.V. informeres øjeblikkeligt om eventuelle tab.

Undtagelser

Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil ekskludere eller begrænse gældende lov i det omfang at det ville være ulovligt at ekskludere eller begrænse; og intet i denne ansvarsfraskrivelse vil ekskludere eller begrænse Verdel Bloemenexport B.V.s ansvar i forbindelse med:
- Dødsfald eller personskader som følge af Verdel Bloemenexport B.V.’s uagtsomhed;
- Bedrageri eller bedragerisk adfærd udført af Verdel Bloemenexport B.V.; eller
- Indhold, som vil være ulovligt for Verdel Bloemenexport B.V. at ekskludere eller begrænse, eller at forsøge at ekskludere eller begrænse.

Rimelighed

Under brugen af denne hjemmeside, erklærer du dig enig i at de eksklusioner og begrænsninger som er blevet angivet på denne hjemmeside er rimelige. Hvis du ikke mener at de er rimelige, skal du ikke benytte denne hjemmeside.

Andre involverede

Du accepterer at, som en aktør med begrænset ansvar, har Verdel Bloemenexport B.V. en interesse i at begrænse dets repræsentanters og ansattes personlige ansvar. Du erklærer dig enig i, at du ikke vil rette personlige krav mod Verdel Bloemenexport B.V.s ansatte eller repræsentanter i forbindelse med potentielle tab du lider i forbindelse med hjemmesiden.

[Uafhængigt af den foregående sætning,] erklærer du dig enig i de nævnte ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger som nævnes på denne hjemmeside vil beskytte ansatte, repræsentanter, underafdelinger, efterfølgere, kontraktansatte og underleverandører hos Verdel Bloemenexport B.V. samt firmaet selv.

Forhold der ikke kan håndhæves

Hvis enkelte elementer af denne hjemmesides ansvarsfraskrivelse ikke kan håndhæves under gældende lov, vil det ikke påvirke evnen til at håndhæve andre forhold i ansvarsfraskrivelsen.

Almindelige betingelser

Alle vores tilbud og bud på opgaver samt andre meddelelser er fortrolige og udførelsen af disse er omfattet af de almindelige betingelser for grossister indenfor blomsterprodukter (VGB). 

Anerkendelse

Denne ansvarsfraskrivelse er blevet skabt på baggrund af en Contractology skabelon fra http://www.contractology.com.